Resultaatmodel

De mutaties van de Narap geven een nieuw begrotingsbeeld.
Hieronder wordt het resultaatmodel per programma gepresenteerd waarbij het saldo van de Burap wordt afgezet tegen het saldo van de Narap.

Programma

Begroting lasten burap 2018

Begroting baten burap 2018

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2018

Mutaties reserves baten Begroting burap 2018

Begroting saldo burap 2018

Begroting lasten na narap 2018

Begroting baten na narap 2018

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2018

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2018

Begroting saldo na narap 2018

Jeugd en zorg

126.962

-3.694

8.309

-8.309

123.268

132.379

-3.576

8.670

-8.309

129.165

Werk, inkomen en economie

86.917

-60.471

0

-4.350

22.096

86.182

-63.235

0

-4.973

17.975

Maatschappelijke voorzieningen

48.053

-4.888

3.717

-6.578

40.304

52.564

-7.560

9.512

-13.130

41.385

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

75.988

-55.957

2.156

-16.607

5.580

67.722

-48.166

1.148

-15.892

4.812

Milieu en duurzaamheid

26.178

-19.916

2.740

-4.959

4.043

24.051

-20.570

4.558

-2.659

5.380

Beheer buitenruimte

49.300

-27.950

500

-850

20.999

57.282

-38.515

0

-350

18.416

Veiligheid en handhaving

21.217

-2.161

0

0

19.056

20.949

-2.035

0

0

18.913

Burger en bestuur

70.644

-13.448

175

-1.336

56.035

70.996

-13.535

455

-1.569

56.347

Financiën

2.345

-301.250

16.000

-7.489

-290.394

3.973

-304.458

16.000

-7.331

-291.816

Saldo van baten en lasten

507.604

-489.736

33.598

-50.478

988

516.097

-501.651

40.344

-54.213

577